ความต้องการขั้นต่ำของระบบ

  • OS: Windows 7/8/10
  • Processor: Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @2.10GHz
  • Memory: 8 GB RAM
  • AOS - CPU 2.3 GHz Quad Core, RAM 2 GB
  • iOS - iPhone SE