เปิดสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินปล่อยกู้ช่วยเหลือประชาชนล่าสุด

ออมสินปล่อยกู้ 2566 ผ่านง่ายตลอดแต่ทำไมสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน pantip คนส่วนใหญ่บอกว่าผ่านยากจัง? เรามีคำตอบ

ด้วยวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพก็เพื่อนำเงินไปลุงทุนต่อยอดในธุรกิจ ซึ่งต้องเป็นสายงานและความเชี่ยวชาญในอาชีพที่ธนาคารกำหนดไว้เท่านั้นและด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลาย ๆ คนที่สมัครสินเชื่อไม่ผ่านการอนุมัติและเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินในครั้งต่อไปมาดูกันว่าเบื้องต้นออมสินกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ไว้อย่างไรบ้าง? และในหัวข้อถัดไปเรามีข้อมูลสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน pantip มาแนะนำว่าอาชีพใดบ้างที่มีโอกาสผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของการยืมเงินธนาคารออมสิน

  • ต้องเป็นคนไทย มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน สถานที่ประกอบกิจการที่แน่นอน ตรวจสอบได้
  • ไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้าง พนักงานหรือทำงานในองค์กร หน่วยงานของออมสิน

เช็คลิสต์ 3 กลุ่มอาชีพที่สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน pantip การันตีว่าผ่านการอนุมัติชัวร์ 

ที่หลายคนไม่ผ่านการอนุมัติในสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินส่วนหนึ่งก็เพราะคุณสมบัติด้านอาชีพ ซึ่งธนาคารได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสินเชื่อดังกล่าวจัดให้แก่กลุ่มผู้ที่ต้องการเงินก้อน เงินลงทุนในอาชีพ 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน pantip แนะนำว่าเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มที่จะมีกิจการเป็นของตัวเอง โดยกิจการที่ว่านี้ เช่น เจ้าของกิจการรายย่อยหรือคนที่มีความรู้ ความชำนาน ทักษะในสายงานช่าง นักจัดดอกไม้หรือผู้ที่ได้รับการรับรองในสายงานพิเศษอย่างการพยาบาล ดูแลผู้ป่วย คนไข้ ซึ่งจะต้องมีหลักฐานการผ่านอบรมหรือพัฒนาในสายงานมายื่นเพื่อตรวจสอบสินเชื่อธนาคารออมสินตามเงื่อนไข

ประเภทที่ 2 ออมสินปล่อยกู้สินเชื่อให้กับผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถ(สาธารณะ) และประกอบอาชีพขับ taxi หรือรถโดยสารประเภทอื่น ๆ โดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน pantip ยังระบุอีกว่าใช้ได้กับการขนส่งคน สินค้าและเอกสาร

ประเภทที่ 3 ธุรกิจ / กิจการขนาดเล็ก ทำกันในครัวเรือนโดยมีเงินลงทุนไม่มากไปกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินระบุไว้ ซึ่งก็คือ 3 แสนบาท โดยสถานประกอบการหรือธุรกิจที่ pantip แนะนำได้แก่ร้านค้าในหมู่บ้าน ร้านขายของชำ franchises ร้านนวด ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น 

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน pantip 2023 ตรวจสอบคุณสมบัตินานไหม? จึงจะแจ้งผลได้ 

แม้เป็นสินเชื่อในโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในลักษณะของการสร้างงาน สร้างอาชีพก็ตาม การดำเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอน ถามว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพใช้เวลากี่วัน้รูผล? จริง ๆ แล้วสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพกี่วันรู้ผล? ขึ้นอยู่กับการเตรียมการของแต่ละคน หากทำตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งการกรอกข้อมูล เตรียมเอกสารและมีประวัติทางการเงินที่ดีอย่างเร็วที่สุดไม่เกิน 3-5 วันสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน pantip จะตรวจสอบสินเชื่อธนาคารออมสินได้ แต่หากใครที่มีปัญหาหรือจำเป็นต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมประมาณ 7-10 วันอย่างช้าที่สุดก็สามารถทราบผลในเบื้องต้นได้ ต่อมาที่ถามว่าสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินจำเป็นต้องเช็คบูโรไหม?  คำตอบคือเช็คเพื่อที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินออนไลน์ต่อไป


ใครที่กำลังมองหาเงินก้อนจากแหล่งเงินกู้ที่เชื่อถือได้ ออมสินปล่อยกู้ปี 2566 ในโครงการดังกล่าวคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ก็มีข้อควรระวังในหลาย ๆ เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน pantip จะอนุมัติวงเงินให้ผู้กู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเท่านั้น