แชร์ความรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมคิดอย่างไรและกู้เงินที่ไหนดอกเบี้ยต่ำมาดูกัน

กู้ยืมเงินต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง? ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต้องจ่ายยังไง?  

หลายคนที่เคยยืมเงินหรือกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ก็พอจะทราบบ้างแล้วว่านอกจากเงินต้นที่ต้องชำระคืนให้ครบแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินอีกด้วย ซึ่งหลัก ๆ แล้ว ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่ามัดจำวงเงิน ซึ่งจะพบบ่อยกับเงินกู้ออนไลน์ แต่หากเป็นการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นจะมีในเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ถูกคิดร่วมด้วย ก่อนพูดถึงรายละเอียดอื่นมาทำความเข้าใจว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม คืออะไร? 

จากข้อมูลเบื้องต้นในการคิดดอกเบี้ยก็คือเงินจำนวนหนึ่งที่ทางเจ้าของเงินกู้จะคิดกับผู้กู้ ซึ่งอาจจะถูกคิดเป็นรายวัน รายเดือน รายสามเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับการตกลงภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้ตามกฎหมายรายปีไม่ควรคิดมากกว่าร้อยละ 28 – 33 ต่อปี 

รู้ไว้ไม่เสียหายแนะวิธีคิดและคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมด้วยตัวเองที่คุณก็คิดได้

เพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและผู้กู้เองก็สามารถที่จะประมาณการรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเราขอแนะนำให้คุณเช็กและดำเนินการคำนวณดอกเบี้ยในเบื้องต้นก่อนกู้ยืมเงิน ซึ่งการตรวจสอบสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ 1213.or.th ไปที่หน้าแรกจากนั้นเลือกสื่อและโปรแกรมคำนวณแล้วเลือกโปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากนั้นให้กรอกรายละเอียดต่อไปนี้ลงในโปรแกรม

  • เป้าหมายการกู้: ระบบจะมีให้เลือกกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, เพื่อการศึกษา, ใช้จ่ายฉุกเฉิน, ซื้อของใช้ต่าง ๆ และเพื่อลงทุนในธุรกิจ
  • จำนวนเงินที่ต้องการกู้: ใส่จำนวนเงินต้นที่ขอกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินนั้น ๆ 
  • จำนวนปีหรือระยะเวลาของการกู้ยืมเงิน: ในช่องนี้ให้ใส่ระยะเวลาในการผ่อนชำระซึ่งเริ่มต้นที่ 1 ปี
  • ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี): ให้ใส่ตามอัตราดอกเบี้ยที่แหล่งเงินกู้ได้คิดเมื่อระบบดำเนินการคิดดอกเบี้ยมาแล้วจะได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่แท้จริงมากที่สุด

ข้อมูลจากการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมผ่านโปรแกรมคำนวณเป็นเพียงแค่การประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ได้กรอกลงไป โดยจะช่วยในการวางแผนทางการเงินได้อีกทางหนึ่ง

กู้เงินที่ไหนดอกเบี้ยต่ำ? ระหว่างกู้ยืมเงินธนาคารกับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบไหนคิดถูกกว่ากัน? 

ในยุคข้าวยากหมากแพงและเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ทำให้การกู้เงินยืมเงินต้องคิดแล้วคิดอีกเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตกแก่ผู้กู้มากที่สุด สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือวงเงินจากการผู้ให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจึงเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการมากที่สุด ถามว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่จึงเรียกว่าดอกเบี้ยต่ำ? คำตอบที่แท้จริงนี้ไม่มีใครตอบได้ เพราะดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ถูกกำหนดไว้ไม่เกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนด 

กู้เงินที่ไหนดีได้ดอกเบี้ยต่ำ? คำตอบที่อยู่ในลำดับต้น ๆ คือสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถโดยการคิดดอกเบี้ยนั้นจะคิดเป็นรายเดือนเริ่มต้นที่ 0.45% – 0.75% ขึ้นอยู่กับประเภทของรถและวงเงินที่ต้องการในขณะที่กู้เงินจากธนาคารหากไม่ใช่สินเชื่อฉุกเฉินในการคิดดอกเบี้ยเงินกู้จะใช้วิธีคิดรายปีเริ่มต้น 18% – 25% ต่อปี 

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ซึ่งผู้กู้เองจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุ้มหรือไม่ที่จะกู้เงินจากแหล่งนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินได้ในอนาคต