รับชมวิดีโอส่งเสริมการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประถม ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4
ระดับมัธยมต้น ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4
ระดับมัธยมปลาย ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4 / ตอนที่ 5

วิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถม ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4
ระดับมัธยมต้น ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4 / ตอนที่ 5 / ตอนที่ 6
ระดับมัธยมปลาย ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4

วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถม ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4
ระดับมัธยมต้น ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4
ระดับมัธยมปลาย ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4

วิชาภาษาไทย
ระดับประถม ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4
ระดับมัธยมต้น ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4
ระดับมัธยมปลาย ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3

วิชาสังคม
ระดับประถม ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4
ระดับมัธยมต้น ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4 / ตอนที่ 5
ระดับมัธยมปลาย ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4

วิชาคณิต(ศิลป์ภาษา)
ระดับมัธยมปลาย ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4

วิชาเคมี
ระดับมัธยมปลาย ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3

วิชาชีววิทยา
ระดับมัธยมปลาย ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3

วิชาฟิสิกส์
ระดับมัธยมปลาย ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4

พิเศษ
วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4 / ตอนที่ 5 / ตอนที่ 6
วิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4 / ตอนที่ 5 / ตอนที่ 6
วิชาวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4 / ตอนที่ 5 / ตอนที่ 6
วิชาสังคม ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4 / ตอนที่ 5 / ตอนที่ 6
วิชาภาษาไทย ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4 / ตอนที่ 5 / ตอนที่ 6

วิชาชีพ
วิธีพับเหรียญโปรยทานดอกตะวันฉาย ตอนที่ 1
ซ่อม และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ตอนที่ 1
ซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตอนที่ 1
ทำอาหาร พุดดิ้งใส่แก้ว ตอนที่ 1
งาน DIY ทำเค้กผ้าขนหนู ตอนที่ 1

ความรู้ทั่วไป
Digital Fintech ตอนที่ 1
Digital Banking ตอนที่ 1
Digital Startup ตอนที่ 1

ติดตามรับจดหมายข่าวจากเรา

จำนวนผู้ติดตาม 798 คน
อีเมล ส่ง