สัญญาเงินยืมมีหลักประกันเป็นอย่างไรดูวิธีเขียนสัญญายืมเงินเงื่อนไขสำคัญ

สัญญายืมเงินมีกี่แบบ? แบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบมีหลักประกัน 2566 ต่างจากเดิมอย่างไร?

ปกติแล้วในการยืมเงินจะต้องมีหลักฐานซึ่งทางผู้ให้กู้จะต้องมอบให้ผู้กู้เพื่อใช้ยืนยันยอดเงินกู้ ดอกเบี้ยและระยะเวลาในการชำระหนี้ที่เรียกว่า สัญญายืมเงินซึ่งสัญญาดังกล่าวจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

  • สัญญาเงินยืมเงินกู้ที่ได้จริงโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน มักจะใช้กับการยืมเงินรายวันหรือยืมเงินด่วนตอนนี้ในจำนวนเริ่มต้นที่หลักร้อยและจะไม่เกินหลักพัน
  • สัญญาเงินยืมมีหลักประกันจะใช้กับการยืมเงินกับสถาบันการเงินหรือธนาคารและมีวงเงินค่อนข้างสูง ใช้เพื่อการลงทุน สร้างบ้านหรือซื้อรถยนต์และใช้แบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบมีหลักประกันโดยเฉพาะเนื่องจากต้องระบุรายละเอียดดังกล่าวเข้าไปด้วย

แบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบมีหลักประกันหาได้จากที่ไหน? แนะวิธีหาตัวอย่างสัญญา 2023

หากเป็นหนังสือหรือสัญญาที่ใช้ยืมเงินมักจะมีแบบฟอร์มสัญญายืมเงินให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์อื่นหรือแหล่งเงินกู้นั้น ๆ จะออกแบบขึ้นมาเองก็ได้แต่ต้องมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามที่กฎหมายใหม่ได้กำหนดไว้ ส่วนแบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบมีหลักประกันก็เช่นกันสามารถค้นหาจากเว็บไซต์หรือสร้างขึ้นมาเองก็ได้ แต่จะต้องมีข้อมูลสำคัญต่อไปนี้

  • รายละเอียดผู้กู้ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรและสถานที่ทำงาน
  • รายละเอียดผู้ให้กู้ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทร
  • จำนวนเงินที่ปล่อยกู้, การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ, ระยะเวลาในการชำระหนี้
  • เงื่อนไขหรือข้อกำหนดหากผิดนัดชำระหนี้ต้องเขียนในแบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบมีหลักประกันอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ต้องระบุให้ชัดเจนลงในเอกสารสัญญายืมเงินด้วยว่าหลักประกันที่ใช้คืออะไร? มูลค่าเท่าไหร่? และจะตกเป็นของผู้ให้กู้ / แหล่งเงินกู้เมื่อใด ทั้งนี้หากสังเกตเห็นตัวอย่างสัญญากู้เงินที่ปรากฎบนออนไลน์จะต้องมีชื่อพยานปรากฎอยู่ด้วย 

วิธีเขียนสัญญายืมเงิน, แบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบมีหลักประกันเขียนเองทำอย่างไร? 

สำหรับใครที่ไม่สะดวกในการค้นหาผ่านช่องทางที่ได้แนะนำไปข้างต้นหรือพิจารณาดูแล้วว่ารายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลและสาระสำคัญในแบบฟอร์มสัญญายืมเงินที่ปรากฎอยู่มีไม่ครบตามที่ต้องการและอยากเขียนขึ้นมาใหม่แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร? แนะนำให้พิมพ์คำว่า สัญญาเงินยืมมีหลักประกัน docลงใน Google ซึ่งจะปรากฏตัวอย่างขึ้นมาหลากหลายแบบ ให้คุณเลือกหนังสือสัญญาที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด และควรอ่านรายละเอียดให้ครบทุกข้อก่อนร่างแบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบมีหลักประกันขึ้นมาทั้งนี้อย่าลืมระบุชื่อ – ที่อยู่แหล่งเงินกู้พร้อมทั้งลงนามและประทับตราด้วยจึงจะนำมาใช้งานได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่หากไม่แน่ใจในรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดหรือสาระสำคัญที่ต้องมีให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายโดยเฉพาะก่อนที่จะนำมาใช้

สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจำเป็นไหม? ที่ต้องใช้แบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบมีหลักประกัน ตอบได้เลยว่าจำเป็นมากที่สุด หากใช้หนังสือสัญญายืมเงินทั่วไปเนื้อหาต่าง ๆ ที่ต้องระบุอาจไม่ครบถ้วนและเกิดผลตามมาในภายหลังได้หากเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นดังที่ปรากฏให้เห็นตามตัวอย่างจากสื่อ ใครที่กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบมีหลักประกันไม่ถูกในเบื้องต้นแนะนำให้ค้นหาจากสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับทางการเงิน ซึ่งได้รวบรวมหนังสือและตัวอย่างสัญญายืมเงินมีหลักประกันไว้หลายแบบจะยืมเงินด่วนตอนนี้หรือยืมตอนไหนก็มีหลักฐานยืนยันใช้ได้ตามกฎหมายแน่นอน