อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2566 และรายละเอียดเงื่อนไขล่าสุด

อัพเดทล่าสุด! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2566 ยังใช้ได้อยู่อีกหรือไม่?  

จากที่มีข่าวออกมาว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนหรือเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ แต่ข้อมูลเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้กลับพบว่าผู้ที่ถือบัตรดังกล่าวยังคงใช้จ่ายได้ต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคมหรือจนกว่าการลงทะเบียนในรอบใหม่จะเสร็จสิ้น ซึ่งนอกจากเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่ได้เดือนละ 200 – 300 บาทแล้วนั้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมยังได้เพิ่มเงินช่วยเหลืออื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งได้ค่าอะไรบ้าง? มาดูกันเลย

  • เงินสงเคราะห์คนชราที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เริ่มต้นที่ 50 บ. พิจารณาตามเกณฑ์รายได้
  • เงินคืนค่าน้ำไม่เกิน 100 บ.และเงินคืนค่าไฟไม่เกิน 315 บาท
  • เงินช่วยเหลือคนพิการ 200 บ. 

รายละเอียดข้างต้นคือเงินที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมจะมอบให้แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่นำมาใช้พิจารณาร่วมด้วย

เช็คเงินเข้าบัตรคนจน 2023, ตารางเงินเข้าล่าสุดสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมดูได้จากที่ไหน? 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าวันไหน? นี่คือคำถามที่มีคนหาคำตอบกันทุกเดือน แต่บางคนก็ทราบแล้วว่าทุก ๆ ต้นเดือนหรือวันที่ 1 เงินสำหรับค่าใช้จ่ายหรือเงินอุดหนุนที่ได้คนละ 200-300 บ. จะเข้าบัญชีผู้ถือให้ได้ใช้จ่ายกันโดยทั่วไป แต่เงินเพิ่มที่ได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะได้วันไหนนั้น นอกจากจะเช็คผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์หรือเช็คผ่านบัตรโดยตรงแล้วยังเช็คข้อมูลจากตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่นี่!

  • วันที่ 15 ส.ค.: เงินเพิ่มคนชรา
  • วันที่ 18 ส.ค.: คืนเงินค่าน้ำประปาและคืนเงินค่าไฟ
  • วันที่ 22 ส.ค.: เงินเพิ่มคนพิการ

โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมจะทยอยนำเงินเข้าระบบตามวันที่ได้กำหนดไว้ แต่หากมีความล่าช้าหรือผิดพลาดประการใดผู้ถือบัตรยังสามารถตรวจสอบและเช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้หรือวันต่อ ๆ ไปได้จากร้านค้าที่รับบัตรหรือเช็คผ่านแอพถุงเงินได้เช่นกัน

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมจ่ายหมดแล้วเงินเข้าอีกทีเมื่อไหร่? 

ด้วยเพราะเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่จัดสรรให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเงินดังกล่าวแม้จะไม่มากนักแต่รัฐก็มอบให้ทุกเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อของกินของใช้สำหรับครัวเรือน ซึ่งเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อใช้หมดแล้วก็ต้องรอเงินรอบใหม่เข้าซึ่งตารางเงินเข้ากำหนดไว้ทุกวันที่ 1-2 ของเดือน แต่สำหรับเงินที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมจะได้รับมีนอกเหนือจากที่ได้เป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งหากเงินที่ได้รับก่อนหมดลงสามารถเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์หรือเงินอื่นได้ ซึ่งจากข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ระบุว่าหากไม่ได้ลงทะเบียนขอรับหรือไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้เช่นเดียวกัน จากการรายละเอียดที่ได้เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าเงินคืนค่าไฟจะต้องลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเงินคืนค่าน้ำประปาให้ลงทะเบียนที่ สนง.การประปานครหลวง จากนั้นรอการตรวจสอบและเมื่อถึงคิวที่จะต้องโอนเงินตามรอบผู้ที่ได้รับอนุมัติจะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมทันที

ข้อมูลข้างต้นคอนเฟิร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมยังคงใช้งานได้ต่อไปและยังมีเงินเพิ่ม เงินช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์ในกรณีอื่น ๆ อีกด้วย ทั้งนี้จำนวนเงิน วันที่โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปตามตารางเงินเข้าข้างต้น